logo

Prosjektledelse

Prosjektledelse er et viktig aspekt hos Aquagain, hvor ansvar og forsvarlighet er helt avgjørende.

Prosjektlederkontoret er i sin natur selve hjertet i selskapet ved at det gir prosjekter puls og pumper liv i tegninger fra tegnestuen. Dette fører til aktivitet i produksjonen som settes sammen på byggeplassene, der prosjektene tar form og settes i drift.

Våre prosjektledere blir involvert i et prosjekt i forlengelsen av en kontraktsinngåelse. Her overleveres prosjektet fra salgsavdelingen til den enkelte prosjektleder, som deretter utarbeider prosjektets syklus (tidsplanen), tekniske detaljer, eventuelle manglende kundeavklaringer, håndtering av egenproduksjon, underleverandører og leverandører, samt monterings- og installasjonsarbeid. All koordinering tas hånd av prosjektlederen.

Prosjektlederen er kundens primære kontaktperson hos Aquagain gjennom hele prosjektet. Gjennom konstruktiv dialog med kunden håndterer prosjektlederen alle aspekter knyttet til prosjektets forløp. Prosjektlederen sørger for en sikker og effektiv prosjektgjennomføring med et godt øye for prosess, funksjonalitet, faglige detaljer og oversikt over prosjektets helhet.

Prosjektlederen er garantist for overholdelse av kontrakter og at anbudsmaterialet resulterer i et høyt kvalitetsnivå.

På vårt prosjektlederkontor sitter det meget faglig sterke ansatte; Dette er prosjektledere med både lederutdannelse og tiår med praktisk erfaring fra de ulike bransjesegmentene. 

Selv om prosjektlederne har det fulle ansvaret for egne prosjekter, er det et tett samarbeid på tvers av prosjektlederkontoret med sparring og støtte fra kollegaer. Mange års felles erfaring kommer i spill og gagner alle prosjekter på tvers av organisasjonen.

Aquagain inngår i prosjekter som hoved- og totalentreprenør, som leverandør av metall- og maskinentrepriser og som komponentleverandør.

Vær i forkant – motta nyhetsbrev

- og få ca 1 nyhetsbrev i måneden fylt med kunnskap og erfaring fra bransjen som kan utgjøre en forskjell for deg.

Takk for at du meldte deg på

Nyhetsbrev

Vil du vite mer om Prosjektledelse hos Aquagain

- Ring oss så hjelper vi gjerne

OOPS! Vent litt...

Ønsker du GRATIS kunnskap som kan være viktig for deg og din bedrift? Meld deg på nyhetsbrevet, som er sprudlende av våre erfaringer og kunnskap om nyheter i bransjen.

Takk for at du meldte deg på

Søg på siden