logo

Kvalitet og miljø

Aquagain jobber kontinuerlig med tolkningen av ordene "kvalitet" og "miljø". Begge ordene kan tolkes hver for seg og sammen, og signaliserer de verdiene vi forventer av hverandre, internt og eksternt, i samarbeidet med kunder og samarbeidspartnere.

Kvalitet og miljø er også etikk og moral. Aquagain jobber hele tiden med forbedringer på alle områder som er viktige for kunder, forretningsforbindelser, medarbeidere og samfunnet vi er en del av, både lokalt, nasjonalt og globalt.

Kunder:
Vi vil at kundene skal se Aquagain som en troverdig, kvalitets- og miljøbevisst samarbeidspartner. Vi har som mål å utvikle og tilby produkter, løsninger og leveranser med en kvalitets- og miljøprofil som oppleves som den beste i bransjen.

Leverandører og samarbeidspartnere:
Aquagain bruker profesjonelle leverandører og samarbeidspartnere som er godkjent av oss, og som har en kvalitets- og miljøvennlig profil med høye etiske og moralske prinsipper som matcher både våre og kundenes ønsker og krav.

Myndigheter:
Aquagain tar ansvar og ivaretar kundens interesser i henhold til gjeldende lover og regler på fagområdet. Aquagain opprettholder en åpen og konstruktiv dialog med aktuelle myndigheter og andre interessenter, slik at alle ønsker og krav oppfylles optimalt, sikkert og på riktig måte.

Medarbeidere:
Aquagain ansetter medarbeidere som verdsetter og etterlever våre og kundens ønsker og krav til kvalitet og miljø. Samtidig gjør vi vårt ytterste for å skape gode rutiner og et godt arbeidsmiljø, slik at medarbeiderne våre har en trygg og sikker arbeidsplass. Aquagain etterlever alle danske normer og regler innenfor miljø- og sikkerhetskrav. I tillegg har vi våre egne høye normer og krav, og utdanner medarbeiderne våre til å forstå og etterleve alle krav til ansvarlighet.

Arbeidsmiljø:
Medarbeiderne skal oppleve arbeidsmiljøet som godt og trygt. Dette kommer til uttrykk i et samarbeidsklima med arbeidsglede, kreativitet, vekst og evne og vilje til både å jobbe fleksibelt og bidra til å forhindre arbeidsskader, -ulykker, yrkesskader og "nestenulykker".

Dokumentasjon:
Aquagains sveisere er sertifiserte iht. DS/EN 287-1, og iht. interne WPS (sveiseprosedyrer) dekket av WPAR (kvalifiserte prosedyrer) iht. DS/EN 288-3. Vi registrerer, dokumenterer og følger opp alle innsatsområder. Samtidig jobber vi kontinuerlig med å styrke interne og eksterne arbeidsflyter som kan forbedre rutinene og sikre høy kvalitet og en ansvarsbevisst miljø.

Produksjon og service:
Aquagain har en målsetning om at alle produksjonsfaser skal være minst mulig forurensende og at produksjon og service oppleves som effektiv og målrettet, slik at leveransen lever opp til kundenes ønsker og krav til avtalt kvalitet.

Vær i forkant – motta nyhetsbrev

- og få ca 1 nyhetsbrev i måneden fylt med kunnskap og erfaring fra bransjen som kan utgjøre en forskjell for deg.

Takk for at du meldte deg på

Nyhetsbrev

Vil du vite mer om kvalitet og miljø

- Ring oss så hjelper vi gjerne

OOPS! Vent litt...

Ønsker du GRATIS kunnskap som kan være viktig for deg og din bedrift? Meld deg på nyhetsbrevet, som er sprudlende av våre erfaringer og kunnskap om nyheter i bransjen.

Takk for at du meldte deg på

Søg på siden