logo

Intensjonserklæring for mangfold hos Aquagain

Vi trenger dyktige medarbeidere med sterk kompetanse uavhengig av alder, kjønn, utdanningsbakgrunn, arbeidserfaring, funksjonsnivå, kulturell bakgrunn, seksuell legning, kjønnsidentitet, utseende, kroppsstørrelse, religion eller politisk overbevisning.

Vi er overbevist om at likeverd og mangfold blant våre medarbeidere øker konkurransekraften til selskapet. Våre tjenester skal også være tilgjengelige for alle mennesker på rettferdig måte.

Vi er oppmerksomme på at vi ikke gjennom ubevisste forutgående forståelser og preferanser (unconscious bias) diskriminerer og gir dårligere vilkår til nåværende eller potensielle medarbeidere.

Vi jobber bevisst og åpent for en inkluderende og mangfoldig arbeidsplass. Våre medarbeideres ulikheter er ofte arnestedet for nye ideer og utvikling av løsninger.

Hos Aquagain skal ethvert menneske møtes med respekt, likeverd, dialog og tillit. På denne måten sikrer vi at vårt verdigrunnlag gjelder for alle – også i praksis.

En rekke personer med nedsatt funksjonsevne, annen kulturell bakgrunn og LHBTQ+-personer, spesielt unge, opplever trakasserende atferd på arbeidsmarkedet med store psykiske konsekvenser som følge. Hos Aquagain gjør vi alt for at ingen skal oppleve dette.

Aquagain ønsker at alle skal møtes med respekt og oppleve selskapet som en inkluderende arbeidsplass med stor takhøyde, hvor alle er likeverdige og har de samme mulighetene til å bli en del av fellesskapet.

Vær i forkant – motta nyhetsbrev

- og få ca 1 nyhetsbrev i måneden fylt med kunnskap og erfaring fra bransjen som kan utgjøre en forskjell for deg.

Takk for at du meldte deg på

Nyhetsbrev

Vil du vite mer om mangfold hos Aquagain

- Ring oss så hjelper vi gjerne

OOPS! Vent litt...

Ønsker du GRATIS kunnskap som kan være viktig for deg og din bedrift? Meld deg på nyhetsbrevet, som er sprudlende av våre erfaringer og kunnskap om nyheter i bransjen.

Takk for at du meldte deg på

Søg på siden