logo

Aquagains varslingsordning

Vi er dedikerte til gjennomsiktighet, integritet og et etisk forretningsmiljø. For å sikre at disse verdiene er en integrert del av vår bedriftskultur, har vi implementert en varslingsordning for våre ansatte. Ordningen gjelder også for ansatte i midlertidige stillinger og vikarer.

Hvorfor en varslingsordning?
I våre anstrengelser for å opprettholde høye standarder for forretningsetikk og ansvarlighet, er vi oppmerksomme på at ansatte må ha muligheten til å rapportere potensielle uregelmessigheter eller bekymringer rundt våre praksiser. Varslingsordningen er et verktøy som gir våre ansatte muligheten til å gjøre oss oppmerksomme på eventuelle problemer de måtte støte på, uten frykt for gjengjeldelse.

Varslingsordningen skal ses som et supplement til din mulighet som ansatt til å henvende deg til ledelsen hvis du oppdager feil eller utilfredsstillende forhold som du ønsker å bringe opp.

Hvordan fungerer det?
Vår varslingsordning gir ansatte en anonym og sikker plattform for å rapportere bekymringer eller faktisk kjennskap til overtramp innenfor områder som for eksempel:

 • Offentlige anbud/utlysninger
 • Hvitevasking av penger og finansiering av terrorisme
 • Beskyttelse av privatliv og sikkerhet for nettverks- og informasjonssystemer
 • Forbrukerbeskyttelse
 • Økonomisk kriminalitet som for eksempel underslag, tyveri, bestikkelser, bedrageri og dokumentforfalskning
 • Hacking, avlytting, opptak av samtaler med andre osv.
 • Overtramp av lover om bokføring, skattelovgivning osv.
 • Brudd på taushetsplikt
 • Forsømmelse av lovpålagt handleplikt
 • Brudd på regler om bruk av makt
 • Alvorlige og gjentatte overtredelser av forvaltningsloven og offentlighetsloven
 • Alvorlige og gjentatte overtredelser av forvaltningsrettslige prinsipper, inkludert prinsippet om undersøkelse, krav om saklighet, prinsippet om at makt ikke skal misbrukes og proporsjonalitetsprinsippet
 • Bevisst villedning av borgere og samarbeidspartnere
 • Fysisk og psykisk vold og seksuelle overgrep eller grov trakassering, for eksempel på grunn av rase, kjønn, språk, økonomi, nasjonal eller sosial opprinnelse, politisk eller religiøs tilhørighet
 • Forsømmelse av faglige standarder som for eksempel kan utgjøre en risiko for personers sikkerhet og helse
 • Omsorgssvikt
 • Grove eller gjentatte overtredelser av bedriftens interne retningslinjer, for eksempel for tjenestereiser, gaver og regnskapsføring
 • Alvorlige feil og betydelige uregelmessigheter knyttet til drift eller styring av IT-systemer.

Varslingsloven gjelder ikke for opplysninger av ubetydelig karakter, eller opplysninger om for eksempel brudd på interne retningslinjer om sykefravær, røyking, alkohol, kleskode, privat bruk av kontorrekvisita, eller brudd på tilleggsbestemmelser som for eksempel manglende overholdelse av dokumentasjonsplikt.

Beskyttelse av varslere
Som varsler har man rett til å være anonym gjennom hele prosessen. Varslingsordningen er utformet og håndteres slik at det sikres konfidensialitet omkring identiteten til varsleren og de berørte personene som måtte være nevnt i en rapport. IT-systemet som brukes til å håndtere varslingsordningen, er underlagt strenge sikkerhetskrav som blant annet sikrer anonymitet og konfidensialitet.

Aquagain samarbeider med Whistleblower Partners om en ekstern varslingsportal. Ansatte kan få tilgang til portalen ved å skanne QR-koden som er tilgjengelig på ulike oppslagstavler i bygningen.

Vær i forkant – motta nyhetsbrev

- og få ca 1 nyhetsbrev i måneden fylt med kunnskap og erfaring fra bransjen som kan utgjøre en forskjell for deg.

Takk for at du meldte deg på

Nyhetsbrev

Vil du vite mer om Aquagains varslingsordning

- Ring oss så hjelper vi gjerne

OOPS! Vent litt...

Ønsker du GRATIS kunnskap som kan være viktig for deg og din bedrift? Meld deg på nyhetsbrevet, som er sprudlende av våre erfaringer og kunnskap om nyheter i bransjen.

Takk for at du meldte deg på

Søg på siden