logo

Visjon, misjon og verdier

Aquagains visjon, misjon og verdier formidler hvilke forventninger vi bør ha til hverandre, og samtidig gir det kunder og samarbeidspartnere innsikt i og forståelse for hvem de samarbeider med.

Vi er en virksomhet der alle medarbeidere går den ekstra milen for å utføre alle oppgaver på beste måte. Vi har fellesskapsfølelsen, evnen og viljen til å løse utfordringer, skape fornyelse og levere kunnskap og løsninger som skaper verdi for kundene og for virksomheten.

Visjon:
Aquagain streber etter å være den absolutt foretrukne partneren på markedet innenfor de forretningsområdene vi opererer i. Vi har som målsetning å levere den beste og nyeste kunnskapen innenfor fagområdene våre, og levere løsninger, produkter og service som skaper optimal verdi for kundene.

Misjon:
Hos Aquagain møter kundene fagfolk med viktig kunnskap og solid erfaring på alle forretningsområder vi representerer. Kundene møter mennesker med engasjement, evne og vilje, og som forstår kundenes krav og ønsker. Medarbeiderne kjenner prosessene, forstår kundenes målsetninger og innfrir forventningene til kvalifisert sparring, riktige løsninger, riktig produkt for jobben og optimal service.

Verdier:

Enkelhet
Samarbeidet med Aquagain er jordnært, ærlig og konkret. Medarbeiderne gjør sitt ytterste for å forklare løsningene våre på en lettforståelig måte, på et språk som tar høyde for den enkelte kundes kunnskap og erfaring. Den flate organisasjonsstrukturen i virksomheten gjør det enklere og raskere å oppnå resultater.

Ærlighet
Hos Aquagain gjør vi det vi sier, og sier det vi gjør. En avtale er en avtale, og vi holder det vi lover. Kommunikasjonen er åpen og ærlig internt i virksomheten og overfor kunder, samarbeidspartnere og den øvrige omverdenen.

Mot
Vi har lyst til å påta oss utfordringer. Vi er modige, men realistiske i tanker og handlinger. Mot går hånd i hånd med kunnskap og omtanke. Vi er åpne for nye ideer som er forankret i teknisk kunnskap, erfaring og sunn økonomi.

Tillit og respekt
Vi har tillit og respekt overfor kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere når vi går sammen om felles ansvar og målsetninger.

Frihet til nytenking
Aquagain er fordomsfri i tanke og handling. Det betyr at det er god plass til initiativer, kreativitet og nytenking fra kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere.

Glede
Arbeidsglede er viktig for Aquagains medarbeidere. Vi er stolte over det vi lager og målene vi oppnår sammen med kundene.

Ambisjoner
Hos Aquagain slutter vi aldri å utfordre oss selv for å skape bedre løsninger. Vi setter vår ære i å levere kvalitet, effektivitet og verdier som verdsettes av kundene.

Vær i forkant – motta nyhetsbrev

- og få ca 1 nyhetsbrev i måneden fylt med kunnskap og erfaring fra bransjen som kan utgjøre en forskjell for deg.

Takk for at du meldte deg på

Nyhetsbrev

Vil du vite mer om Aquagains virksomhetsområder

- Ring oss så hjelper vi gjerne

OOPS! Vent litt...

Ønsker du GRATIS kunnskap som kan være viktig for deg og din bedrift? Meld deg på nyhetsbrevet, som er sprudlende av våre erfaringer og kunnskap om nyheter i bransjen.

Takk for at du meldte deg på

Søg på siden