logo
DMT 2
DTM 5

Aquagain har blitt medlem av bransjeforeningen Dansk Miljøteknologi

Med dette medlemskapet føler vi oss godt informert og svært sterkt representert når det gjelder politisk dagsorden osv. Samtidig håper vi på et solid nettverk med mulighet for kvalifisert sparring.

Dansk Miljøteknologis formål:
Dansk Miljøteknologi har som formål å sette ny dagsorden for dansk miljøpolitikk. En dagsorden som handler om innovasjon og teknologi som kan sikre rent miljø til verden. Og en dagsorden der Danmark går foran med nye, avanserte løsninger på globale miljøproblemer. Både for å sikre rent vann, ren luft og en rik natur til oss selv og etterkommerne våre, og for å kunne bidra til global bærekraft på miljøområdet.

Dansk Miljøteknologi arbeider derfor for en moderne og fremtidsrettet miljøpolitikk – med strenge miljøkrav og høye standarder, aktiv deltagelse i det internasjonale miljøsamarbeidet, grønn markedsøkonomi med miljøriktige priser og forskning i verdensklasse.

Dansk Miljøteknologi har som visjon å samle og organisere hele den miljøteknologiske bransjen i Danmark for å skape en sterk aktør i den danske miljøpolitikken med fokus på de store miljøutfordringene og de teknologiske mulighetene for nye miljøløsninger.

På bakgrunn av dette vil Dansk Miljøteknologi delta aktivt i den offentlige debatten, være i tett kontakt med de politiske beslutningstakerne lokalt og på landsplan samt samarbeide med myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Vær i forkant – motta nyhetsbrev

- og få ca 1 nyhetsbrev i måneden fylt med kunnskap og erfaring fra bransjen som kan utgjøre en forskjell for deg.

Takk for at du meldte deg på

Nyhetsbrev

Vil du vite mer om Behandling av avfalls vann

- Ring oss så hjelper vi gjerne

OOPS! Vent litt...

Ønsker du GRATIS kunnskap som kan være viktig for deg og din bedrift? Meld deg på nyhetsbrevet, som er sprudlende av våre erfaringer og kunnskap om nyheter i bransjen.

Takk for at du meldte deg på

Søg på siden