logo
IMG 1214
IMG 1215

BIOFOS - Lynetten: Klimapositiv effektivitet av biogassproduksjon

På Lynetten Renseanlæg har BIOFOS i en årrekke fornyet og renovert sine installasjoner til biogassproduksjon. Aquagain – Folding Smed A/S har vært med hele veien på ulike maskinentrepriser, som nå endelig er avsluttet.
Aquagains oppgave har vært å hjelpe BIOFOS med å oppnå deres mål, nemlig å bli «klimapositive» innen 2025 ved å redusere CO2- og nitrogenutslipp til Øresund og utnytte ressursene i avløpsvannet på Lynetten.

Nye råtnetanker med svært effektiv omrøring
Vi har levert en samlet maskinutrustning til det komplette råtnetanksanlegget, dvs. 2 nye råtnetanker og renovering av 3 eksisterende råtnetanker. 

I de 2 nye råtnetankene har vi valgt omrøring med Draft Tube levert av Hermann Träxler; I tillegg til effektiv omrøring, bidrar de også til effektiv skumdemping. De nye råtnetankene er relativt flatbunnede, noe som gir et økt slamvolum.

Anlegg i drift under hele prosjektet
I forbindelse med prosjektet ble pumpekjelleren utvidet, og de eksisterende rørinstallasjonene ble blant annet skiftet ut og redusert i antall. Dette var et meget langstrakt prosjekt ettersom vi var nødt til å holde anlegget i drift gjennom hele ombyggingen og dermed håndtere den tilførte slammengden.

Dykkere i råtnetankene
På de eksisterende råtnetankene ble toppomrøreren skiftet ut – en litt spesiell oppgave da 2 av totalt 3 omrøreraksler var knekte. Demonteringen skjedde ved bruk av mannskapskurv og spesialtrente dykkere, som måtte «svømme» ut til dem for å klare å fjerne disse.

Et så langstrakt prosjekt krever en tett og konstruktiv dialog med byggherren og byggherrens driftspersonale, noe vårt installasjonsteam håndterte til stor tilfredshet hos alle parter.
 
Aquagain har altså bidratt med løsninger og knowhow som sikrer BIOFOS et best mulig utgangspunkt for å redusere anleggets påvirkning på klimaet.

Tekniske utfordringer
Det er klart at når man jobber med et så stort prosjekt over flere år, vil man støte på en rekke spennende utfordringer som krever mye faglighet, kreativitet og solide tekniske løsninger.

Her følger et lite utvalg spennende utfordringer på prosjektet:

  • Innbygging av sanduttak i eksisterende råtnetanker
    En interessant utfordring vår å få de opptil 14 meter lange sandtømmerrørene slept inn i råtnetanken og deretter montert langs den kjegleformede bunnen.
  • Demontering av de gamle ca. 25 meter lange røreverkene
     – hvorav den ene hadde knekt aksel
  • Sleping og montering av ca. 20 meter lange DN300 rør i trappesjakt
  • Diverse modifikasjoner av rør utført på stedet
     – blant annet endring av spor og rørstørrelser


Vi er glade og stolte over å ha vært med på BIOFOS sin reise mot større og mer effektiv biogassproduksjon, og vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet på nye prosjekter.

Vær i forkant – motta nyhetsbrev

- og få ca 1 nyhetsbrev i måneden fylt med kunnskap og erfaring fra bransjen som kan utgjøre en forskjell for deg.

Takk for at du meldte deg på

Nyhetsbrev

Vil du vite mer om prosjektet

- Ring oss så hjelper vi gjerne

OOPS! Vent litt...

Ønsker du GRATIS kunnskap som kan være viktig for deg og din bedrift? Meld deg på nyhetsbrevet, som er sprudlende av våre erfaringer og kunnskap om nyheter i bransjen.

Takk for at du meldte deg på