logo
Kontor_lærlinge
Christoffer og Søren

EUX hos Aquagain

Hos Aquagain føler vi stort ansvar for å stille lærlingeplasser til rådighet og utdanne dyktige fagfolk.

Det betyr også mye for oss å gi våre medarbeidere mulighet og rom for å utvikle seg og dyrke sine interesser. Vi tilpasser gjerne virksomheten og jobbfunksjonene for medarbeiderne våre, slik at det er menneskene hos Aquagain som danner rammene og ikke omvendt.

Hos Aquagain er der rom for å vokse og for å skifte spor; Du kan starte på gulvet og jobbe deg opp til å bli smed, formann, overmontør, teknisk designer, prosjektleder osv. avhengig av hva du drømmer om.

Det er derfor helt i tråd med ånden hos Aquagain at våre to nyeste smedlærlinger, Christoffer Nielsen og Søren Dybbroe Thews, er EUX-lærlinger. EUX-utdanningen gir dem både svennebrev og studiekompetanse, og dermed nesten uante muligheter for videreutdanning.

Christoffer og Søren kombinerer yrkesutdanningen som faglært smed med eksamen i allmennfag for studiekompetanse. EUX-utdanningen varer i 4 år og består av et grunnløp og et hovedløp, og er bygget opp som en vanlig yrkesutdannelse. EUX-utdanningen inneholder både praktisk og full teoretisk undervisning fra yrkesopplæringen, men grunnfagene og valgfagene er byttet ut med fag som gir studiekompetanse.

Hos Aquagain sørger vi for at de 2 unge mennene, og alle de andre lærlingene våre, får prøve seg over alt i produksjonen vår og får grundig opplæring i smedfagets forskjellige områder, og de får bli med en overmontør på mange forskjelligartede monteringsoppgaver.

Christoffer og Søren har begge, etter et opphold på folkeskole, valgt EUX-utdanningen fordi de gjerne vil holde muligheten for videreutdanning åpen. Men de har også det til felles at valget av smedutdanningen bunner i en spesiell interesse for håndverket.

Søren har vokst opp på landet, hvor hans far har en stor gård. Der har han alltid likt å hjelpe til - også i maskinhuset, når det skal repareres og sveises. Selv om jordbruk har en stor plass i Sørens hjerte, falt valget på smedutdanningen, fordi han ville prøve seg frem og ha et solid faglig fundament å eventuelt bygge videre på.

Christoffer går i sin bestefars fotspor, selv om han nok synes at skoene er vanskelige å fylle, for Christoffers bestefar er smed. De to har brukt mange timer sammen, hvor erfaring og håndverk er gitt videre på tvers av generasjonene. Christoffers bestefar må være en spesiell mann, for han har klart å plante gløden og gleden ved smedfaget i Christoffer. Derfor var det ikke vanskelig for ham å velge utdannelse, men han supplerer smedfaget med EUX, slik at han kan videreutdanne seg senere, hvis han skulle få lyst.

Christoffer og Søren er begge to allerede dyktige og vitebegjærlige lærlinger som vi er veldig glade for å få lære opp i spillvannsbransjen. Og skulle de få lyst til å skifte spor, er det også rom for det hos Aquagain.

Vær i forkant – motta nyhetsbrev

- og få ca 1 nyhetsbrev i måneden fylt med kunnskap og erfaring fra bransjen som kan utgjøre en forskjell for deg.

Takk for at du meldte deg på

Nyhetsbrev

Vil du vite mer om lære- og studentplass

- Ring oss så hjelper vi gjerne

Martin Schytte Kronborg Laursen 500X500

Martin Schytte Kronborg Laursen

Mobiltelefon: +45 2892 6649

mskl@aquagain.dk

OOPS! Vent litt...

Ønsker du GRATIS kunnskap som kan være viktig for deg og din bedrift? Meld deg på nyhetsbrevet, som er sprudlende av våre erfaringer og kunnskap om nyheter i bransjen.

Takk for at du meldte deg på