logo

Visste du at du har tilgang til en gratis og ubegrenset energikilde?

Som følge av dagens klima- og energikrise er behovet for en sikker, miljøvennlig og økonomisk attraktiv energikilde mer aktuelt enn noen gang.

Kommunalt avløpsvann er en gratis og nesten ubegrenset energikilde som går til spille; HUBERs varmeveksler RoWin er spesielt utviklet for å utnytte denne gratis energikilden.

Fakta

 

Fordeler med RoWin avløpsvarmeveksler:

  • Tilgangen til avløpsvann er stort sett ubegrenset og avløpsvann er en gratis og lett tilgjengelig varmekilde

  • Gjenbruk av varmeenergi fra avløpsvann reduserer kostnader; Energikostnadene til oppvarming og kjøling kan reduseres med inntil 80 prosent sammenlignet med konvensjonelle metoder

  • Bruk av Hubers RoWin avløpsvarmeveksler forbedrer bærekraften og er miljøvennlig

  • Den krever minimal konstruksjon og inngrep i eksisterende avløpsanlegg

  • Bruk av avløpsvannvarmevekslere reduserer bruken av fossilt brensel, utslipp og CO2-avtrykk

  • Systemet sparer dessuten vann som ellers ville blitt fordampet i kjøletårn

 

 

Avløpsvann er en ideell energikilde

Varmepumper bruker miljøvennlige energikilder, vanligvis grunnvann eller luft, men begge har den ulempen at energinivået faller om vinteren og stiger om sommeren. Avløpsvann har derimot et enormt oppvarmingspotensial, selv i kalde måneder.

Dusj- og vaskevann sørger for at temperaturen i kloakken sjelden kommer under 12 °C. Om sommeren fungerer jorda som isolasjon mot varme og sikrer at den maksimale temperaturen ikke overstiger ca. 20 °C. Dette smale intervallet mellom minimums- og maksimumsverdier gjør kommunalt avløpsvann helt ideelt for drift av varmepumper.

Årsaken til at spillvannsvarmegjenvinning fortsatt er relativt lite utbredt, skyldes trolig at grovt renseavfall og forurensninger i avløpsvannet forringer varmepumpenes funksjon, og at rensing blir ansett som en unødvendig utgift.

Fakta
Det ligger et enormt potensial i energi fra avløpsvann; For eksempel kan avløpsvann dekke omtrent 64 prosent av energibehovet i alle næringsbygg i den tyske byen München.
Regnestykket er som følger:
Innbyggere: 1,4 millioner

Avløpsvann: 1 800 000 m3/d

Energibehov, næringsbygg: ~6000

Potensiell energi fra avløpsvann: 3832 ved 5 C. Δt GWh/a

Noe som gir ~64 % av energibehovet, som kan dekkes basert på eksisterende potensial

 

Håndtering av renseavfall

HUBERs avløpsvarmeveksler RoWin er utviklet av spesialister med en helt annen tilnærming: Overføring av avløpsvannets energi til et medium som er egnet til å drive varmepumper. Det patenterte HUBER ThermWin®-systemet omfatter ikke bare avløpsvarmeveksleren RoWin, men også optimalisert tilførsel av avløpsvann.

En tangentiell aksel er installert nær avløpsvannsamleren. Denne sørger for at avløpsvann kan strømme inn i akselen ved hjelp av tyngdekraften og fungerer som en mellomliggende lagringstank for pumpen som mater HUBER RoWin avløpsvarmeveksleren.

Dersom avløpsvarmeveksleren monteres direkte hos kunden (sykehus, industri osv.), monteres en HUBER ROTAMAT® Pumpestasjonssil RoK4 for å ta seg av filtreringen av avløpsvannet og beskytte HUBER RoWin®-systemet mot grovt renseavfall. Renseavfallet som holdes tilbake av RoK4-silen føres tilbake nedstrøms til kloakken sammen med det avkjølte avløpsvannet.

FAKTA

En kontinuerlig avløpsvannføring på minst 5 liter pr. sekund kreves for å sikre effektiv varmegjenvinning.
Avløpsvannets temperatur må ikke falle under 10 °C.

Forebygging mot biofilm

For å hindre en reduksjon i varmeoverføring som følge av biofilm på varmevekslerrørene, er HUBERs RoWin utstyrt med et rensesystem som renser rørenes overflate med et fast intervall og derfor hindrer vekst av biofilm.

Slik forebyggende rengjøring garanterer en konstant høy varmeoverføring.

Kjernen i HUBERs avløpsvarmeveksler RoWin ligger inne i systemet som spesialproduserte vekslerrør. Disse garanterer ideell varmeoverføring. Den kompakte utformingen sikrer optimal flyt rundt rørene. Den grunnleggende HUBER RoWin-versjonen består av en tank som integrerer rørmodulene, og denne kan stort sett installeres hvor som helst.

Takket være det modulære designet, kan RoWin avløpsvarmeveksleren tilpasses for å oppfylle spesifikke krav på stedet. Rørmodulene kan installeres i en tank, noe som holder alle muligheter åpne.

Hvis du vil vite mer, vennligst kontakt oss; Vi hjelper deg gjerne med råd og veiledning.

Tommy Nielsen
tbn@aquagain.dk
+45 4099 5537

Keld Jacobsen
keja@aquagain.dk
+45 6014 5730

Vær i forkant – motta nyhetsbrev

- og få ca 1 nyhetsbrev i måneden fylt med kunnskap og erfaring fra bransjen som kan utgjøre en forskjell for deg.

Takk for at du meldte deg på

Nyhetsbrev

Vil du vite mer om RoWin avløpsvaarmeveksler

- Ring oss så hjelper vi gjerne

OOPS! Vent litt...

Ønsker du GRATIS kunnskap som kan være viktig for deg og din bedrift? Meld deg på nyhetsbrevet, som er sprudlende av våre erfaringer og kunnskap om nyheter i bransjen.

Takk for at du meldte deg på

Søg på siden