logo
Spesifikasjoner
Størrelse: 0,5 - 20
Gjennomsnittlig hydraulisk gjennomstrømningskapasitet: 2 - 200 m3/t
Gjennomsnittlig gjennomstrømningskapasitet for faste stoffer: 25–800 kgTS/t

HUBER flotasjonsanlegg HDF

Huber Dissolved Air Flotation Plant HDF

Effektiv behandling av avløpsvann for industriell anvendelse.

Konvensjonelle gravimetriske sedimenteringsanlegg er ofte ikke i stand til å oppnå tilstrekkelig forbehandling.

En rekke ulike typer flotasjonsprosesser er utviklet, og av disse har "dissolved air flotation" med sirkulasjon av trykkvann vist seg å være mest effektiv.

HUBER flotasjonsanlegg gir en merkbart forbedret flotasjonsprosess. Det har en spesiell innløpsstruktur som sikrer optimal kontroll over gjennomstrømningen i flotasjonstanken.

(Less mer)

HUBER flotasjonsanlegg HDF-enheter brukes i en rekke industrielle og kommunale renseanlegg, for eksempel:

  • Slakteri
  • Fiskeforedling
  • Meierier
  • Ferdigmatproduksjon
  • Margarinproduksjon
  • Leverandører av hurtigmat
  • Kjemisk industri
  • Petrokjemiske bransjer
  • Kommunal avløpsrensing

Er du interessert i eller har spørsmål vedr. HUBER flotasjonsanlegg HDF?

Vær i forkant – motta nyhetsbrev

- og få ca 1 nyhetsbrev i måneden fylt med kunnskap og erfaring fra bransjen som kan utgjøre en forskjell for deg.

Takk for at du meldte deg på

Nyhetsbrev

Vil du vite mer om Huber maskiner og utstyr

- Ring oss så hjelper vi gjerne

OOPS! Vent litt...

Ønsker du GRATIS kunnskap som kan være viktig for deg og din bedrift? Meld deg på nyhetsbrevet, som er sprudlende av våre erfaringer og kunnskap om nyheter i bransjen.

Takk for at du meldte deg på