logo
IMG 1214
IMG 1215

BIOFOS - Lynetten: Klima-positiv effektivisering af biogasproduktion

BIOFOS har på Lynetten Renseanlæg over en længere årrække fornyet og renoveret deres installationer til biogasproduktion. Aquagain – Folding Smed A/S har været med hele vejen på diverse maskinentrepriser, som nu er endeligt afsluttet.
Aquagains opgave har været at hjælpe BIOFOS frem mod deres mål, at blive "klima-postive" i 2025 ved at reducere CO2- og kvælstofudledningen til Øresund og udnytte ressourcerne i spildevandet på Lynetten.

Nye rådnetanke med særlig effektiv omrøring
Vi har leveret den samlede maskinbestykning til det komplette rådnetanksanlæg dvs. 2 nye rådnetanke og renovering af 3 eksisterende rådnetanke. 

I de 2 nye rådnetanke har vi valgt omrøring med Draft Tube leveret af Hermann Träxler; Ud over en effektiv omrøring er de medvirkende til en effektiv skumdæmpning. De nye rådnetanke er relativ fladbundet og giver derved en øget slamvolumen.

Anlæg i drift under hele projektet
I forbindelse med projektet er pumpekælderen blevet udvidet og samtidig er eksisterede rørinstallationer blevet udskiftet og bl.a. reduceret i antal. Der har været tale om et meget langstrakt projekt, idet vi under hele ombygningen har skullet holde anlægget i drift og dermed håndtere den tilførte slammængde.

Dykkere i rådnetankene
På de eksisterende rådnetanke er topomrøreren blevet udskiftet - en lidt speciel opgave idet 2 af de i alt 3 omrøreraksler var knækket. Demontering skulle ske ved brug af mandskabskurv og specialuddannede dykkere, som måtte ”svømme” ud til dem for at kunne anhugge disse.

Et så langstrakt projekt kræver en tæt og konstruktiv dialog med bygherre og dennes driftspersonale, hvilket vores montørteam har håndteret til stor tilfredshed for alle parter.
 
Aquagain har altså bidraget med løsninger og knowhow, der sikrer BIOFOS bedst mulige udgangspunkt til reduktion af anlæggets klimapåvirkning.

Tekniske udfordringer
Det er klart, at når man arbejder på et så stort projekt gennem flere år, vil man løbe ind i en del spændende udfordringer, der kræver stor faglighed, kreativitet og stærke tekniske løsninger.

Herunder et lille udpluk af spændende udfordringer på projektet:

  • Indbygning af sandudtag i eksisterende rådnetanke
    Det var en interessant udfordring at få de op til 14m lange sandtømmerør bugseret ind i rådnetanken og dernæst monteret langs den kegleformede bund.
  • Démontage af de gamle ca. 25m lange røreværker
     - hvoraf én havde en brækket aksel
  • Indbugsering og montage af ca. 20m lange DN300 rør i trappeskakt
  • Diverse modifikationer af rør udført på stedet
     - bl.a. ændring af trace og rørstørrelser

Vi er glade og stolte over at have været med på BIOFOS´ rejse mod større og mere effektiv produktion af biogas og glæder os til at forsætte det gode samarbejde på nye projekter.

Vær på forkant - modtag nyhedsbrev

- og få omtrent 1 nyhedsbrev om måneden sprængfyldt med viden og erfaringer fra branchen, der kan gøre en forskel hos dig.

Tak for din tilmelding

Nyhedsbrev

Vil du vide mere om projektet på Lynetten

- Ring til os, så hjælper vi gerne

HOV! Vent lige lidt...

Vil du have GRATIS viden, der kan være vigtig for dig og din virksomhed? Tilmeld dig nyhedsbrevet, der er sprængfyldt med vores erfaringer og viden om nyt i branchen.

Tak for din tilmelding

Søg på websitet