logo
91Bac611 60C8 F2e1 1415 C416f551b963
0695C2dd 22F2 C84a Ee0e 3007A8607312

*Highlight - HUBER WAP/SL Ristegodsvasker

HUBER WAP/SL Ristegodsvaskeren er en meget stærk løsning, som vi har rigtigt gode erfaringer med.

HUBER WAP/SL sikrer:

  • Meget rent ristegods pga. højtryksvasken i vasketanken
  • Udvaskningsydelse på op til 50 % tørhed
  • Op til 85% reduktion i mængde, vægt og bortskaffelsesomkostninger
  • Gennemstrømningshastighed af ristegods på op til 6 m3/t
  • Returnering af kulstofrigt filtrat til vaskevandet
  • Filtreret spildevand eller procesvand kan bruges som vaskevand
  • Komplet indkapslet enhed, ingen lugtgener

 

HUBER WAP/SL Ristegodsvasker

Find meget mere information, specifikationer og datablade på vores hjemmeside.

HUBER WAP/SL Ristegodsvasker ved Novafos, Skovshoved Pumpestation

Vi har bl.a. monteret 2 WAP/SL Ristegodsvaskere på Skovshoved Pumpestation hos Novafos, der i de senere år har gennemgået en større renovering.

Det viste sig desværre, at der ved større regnskyl kommer meget store mængder overfladevand og de nye riste ikke havde rette kapacitet.

Aquagain startede med demontering af en lang række eksisterende komponenter. Med respekt for økonomi og klima, er det nøje overvejet hvilke komponenter, der kunne genbruges eller omlægges.

Løsningen på udfordringerne i Skovshoved blev bl.a.levering og montering af 2 WAP/SL med miksere som vasker ristestoffet i skyllekarret (hopper). Spulevand er ufiltreret spildevand fra tryktårnet.

Vi undgår fare for tilstopning, da vi fører DN 80 rør frem med spulevand, der fyldes op hvorefter, der køres en vaskecyklus. Den kraftige vaskeproces udskiller effektivt fækalier og andet organisk materiale fra ristegodset. Denne proces er ligeledes med til at sikre et højt tørstofindhold. Løsningen er optimal, da vi ikke har renset spildevand til rådighed og således sparer på vandværksvand. Her er altså ingen små ventiler, der stopper til.

En gang dagligt skylles drænzonen i 30 sek. vha. en 1,5" magnetventil monteret på hver Ristegodsvasker. Dette vand tages fra den eksisterende airgap installation.

I Skovshoved presses det vaskede ristestof fra ristegodsvaskeren ud i et presrør og føres via dette op i 2 vandrette transportører, der kan reversere og her vælges der hvilken container fyldes.

Vær på forkant - modtag nyhedsbrev

- og få omtrent 1 nyhedsbrev om måneden spængfyldt med viden og erfaringer fra branchen, der kan gøre en forskel hos dig.

Tak for din tilmelding

Nyhedsbrev

Vil du vide mere om Huber maskiner og udstyr

- Ring til os, så hjælper vi gerne

HOV! Vent lige lidt...

Vil du have GRATIS viden, der kan være vigtig for dig og din virksomhed? Tilmeld dig nyhedsbrevet, der er sprængfyldt med vores erfaringer og viden om nyt i branchen.

Tak for din tilmelding

Søg på websitet