logo

Aquagains whistleblowerordning

Vi er dedikerede til gennemsigtighed, integritet og et etisk forretningsmiljø. For at sikre, at disse værdier er en integreret del af vores virksomhedskultur, har vi implementeret en whistleblowerordning for vores ansatte. Ordningen gælder også medarbejdere i tidsbegrænsede stillinger og vikarer.

Hvorfor en Whistleblowerordning?
I vores bestræbelser på at opretholde høje standarder for forretningsetik og ansvarlighed er vi opmærksomme på, at medarbejdere skal have muligheden for at rapportere potentielle uregelmæssigheder eller bekymringer omkring vores praksis. Whistleblowerordningen er et redskab, der giver vores medarbejdere mulighed for at gøre os opmærksomme på eventuelle problemer, de måtte støde på, uden frygt for gengældelse.

Whistleblowerordningen skal ses som et supplement til din mulighed som medarbejder for at gå til en i ledelsen, hvis du konstaterer fejl eller utilfredsstillende forhold, du ønsker at gøre opmærksom på.

Hvordan virker det?
Vores whistleblowerordning giver medarbejdere en anonym og sikker platform til at rapportere bekymringer om eller egentlig kendskab til overtrædelser inden for eksempelvis:

 • Offentligt udbud/udbud 
 • Hvidvask af penge og terrorfinansiering 
 • Beskyttelse af privatlivets fred og netværks- og informationssystemers sikkerhed 
 • Forbrugerbeskyttelse 
 • Økonomisk kriminalitet som f.eks. underslæb, tyveri, bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk  
 • Hacking, aflytning, optagelse af samtale mellem andre m.v. 
 • Overtrædelser af lov om bogføring, skattelovgivning m.v. 
 • Overtrædelser af tavshedspligt 
 • Tilsidesættelse af lovbestemt handlepligt 
 • Overtrædelse af regler om magtanvendelse 
 • Grove og gentagne overtrædelser af forvaltningsloven og offentlighedsloven  
 • Grove og gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, herunder undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet 
 • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere 
 • Fysisk og psykisk vold og seksuelle krænkelser eller grov chikane f.eks. på grund af race, køn, sprog, formueforhold, national eller social oprindelse, politisk eller religiøst tilhørsforhold 
 • Tilsidesættelse af faglige standarder, der f.eks. vil kunne medføre en risiko for personers sikkerhed og sundhed 
 • Omsorgssvigt 
 • Grovere eller gentagne overtrædelser af arbejdspladsens interne retningslinjer om f.eks. tjenesterejser, gaver og regnskabsaflæggelse 
 • Alvorlige fejl og alvorlige uregelmæssigheder forbundet med it-drift eller it-systemstyring

Whistleblowerloven finder ikke anvendelse på oplysninger af bagatelagtig karakter, eller oplysninger om f.eks. overtrædelse af interne retningslinjer om sygefravær, rygning, alkohol, påklædning, privat brug af kontorartikler, eller overtrædelse af accessoriske bestemmelser som f.eks. manglende overholdelse af dokumentationspligt.

Beskyttelse af whistleblowere
Som whistleblower har man ret til at være anonym gennem hele processen. Whistleblowerordningen er udformet og håndteres på en sådan måde, at der sikres fortrolighed om identiteten på whistlebloweren og de berørte personer, som måtte være nævnt i en indberetning. Det IT-system, der anvendes til at håndtere whistleblowerordningen, er underlagt en række strenge sikkerhedskrav, der blandt andet sikrer anonymitet og fortrolighed.

Aquagain samarbejder med Whistleblower Partners om en ekstern whistleblowerportal. Medarbejdere kan tilgå portalen ved at scanne QR-koden, der er tilgængelig på diverse opslagstavler i huset.

Vær på forkant - modtag nyhedsbrev

- og få omtrent 1 nyhedsbrev om måneden sprængfyldt med viden og erfaringer fra branchen, der kan gøre en forskel hos dig.

Tak for din tilmelding

Nyhedsbrev

Vil du vide mere om Aquagains whistleblowerordning

- Ring til os, så hjælper vi gerne

HOV! Vent lige lidt...

Vil du have GRATIS viden, der kan være vigtig for dig og din virksomhed? Tilmeld dig nyhedsbrevet, der er sprængfyldt med vores erfaringer og viden om nyt i branchen.

Tak for din tilmelding

Søg på websitet